WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE POGRANICZA Łochowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk ,,CD''

O co chodzi w projekcie? Realizujemy zadanie publiczne MEN „Polsko-ukraińska
współpraca młodzieży”. Uczestnicy będą zespołowo pracować na rzecz solidarności i integracji. Poznają korzenie „Solidarności”, rolę Polski w przemianach we współczesnej
Europie i w rozwoju demokracji, jaj wkład w europejskie dziedzictwo.

22.10.2014
więcej

KONSULTACJE Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok

Burmistrz Łochowa  ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie Gminy Łochów, na temat projektu Rocznego programu współpracy.

22.10.2014
więcej

Został sam z dwójką małych dzieci. Żyją w trudnych warunkach, pomóżmy im!

Video reportaż z Diecezji Warszawsko–Praskiej

22.10.2014
więcej

Konkursy na LOGO naklejki oraz na plakat promujący ochronę środowiska

Burmistrz Łochowa zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie na LOGO naklejki na altanki śmietnikowe oraz w konkursie na plakat promujący ochronę środowiska w ramach edukacji ekologicznej pn. NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE GMINY ŁOCHÓW. Najlepszy projekt zostanie nagrodzony. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

22.10.2014
więcej

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDZISKACH W RAMACH ZADANIA „UZUPEŁNIENIE GOSPODARKI WODNO- ŚCIEKOWEJ NA TERENACH WIEJSKICH W GMINIE ŁOCHÓW

Burmistrz Łochowa informuje, iż 26.08.2014 r. Gmina Łochów podpisała umowę pożyczki  z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach w ramach zadania „Uzupełnienie gospodarki wodno- ściekowej na terenach wiejskich w gminie Łochów”.

22.10.2014
więcej
1 2 3 4 5 6